banner rzetelna firma

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności Firma Handlowo Usługowa Luryn Łukasz Gabryszak jako Usługodawcy
z dnia 25.05.2018r.

§1. Informacje ogólne

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora

§3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora

§4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane

§5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków. Po tym czasie dane przechowywane są wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą złożyć wniosek o usunięcie danych.  

§6. Obowiązki Administratora

Administrator Danych Osobowych zobowiązują się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Nowa Nazwa! Nowa Strona Sprawdź!
ul.Rogalińska 4e, 80-180 Gdańsk 0 509 914 834 kontakt@luryn.pl http://luryn.pl